V Novem mestu smo uredili park v sklopu ureditve mestnega jedra. Izvedli smo večjo količino brušenih betonskih blokov nepravilnih oblik ter prefabriciranih montažnih stopnic. Vse je izdelano iz brušenega sivega betona sestavljenaga iz okroglega prodca, sivega cementa ter dodatkov, ki izboljšajo lastnosti betona. V sklopu ureditve Rozmanove ulice v Novem mestu smo izvedli večjo količino pranih betonskih plošč betoniranih na licu mesta (in situ).

Več info na: Rok Krhin