Na spomeniško zaščitenem delu Žal smo v sklopu rekonstrukcije in preureditve objekta izvedli tudi del zunanje ureditve. Tlakovane površine smo izvedli kot armiranobetonsko prano ploščo. Predhodno smo odstranili dotrajan asfalt in tlakovce. Po zamenjavi temeljnih tal smo površino dobro utrdili. Robove armiranobetonske prane plošče smo zaopažili on ob njih izvedli nerjaveče robnike. Vgradili smo specialni beton ki je odporen na solenje in zmrzovanje. Na svežo betonsko površino smo nanesli zavlačevalec vezanja proizvalaca Pieri. Naslednji dan smo površino temeljito oprali in ploščo ustrezno diletirali. Sledila je štirinajstdnevna mokra nega betona.