V sklopu dokončanja večstanovanjskega objekta v Mengšu, smo izvedli celotno zunanjo ureditev z elementi urbane opreme izvedeni z brušenim betonom. Tako smo iz brušenega betona izvedli več miz in klopi ter dve betonski klopi sestavljeno iz segmentov - betonskih blokov  iz brušenega betona.

Več o izdelavi in podrobnosti: +386 (41) 625 196 - Rok