Ograjni element je izdelan iz specialnega betona trdnostnega razreda C30/37 ki se uporablja za vidne konstrukcije, tako da so vsi izdelki iz omenjenega betona odporni na soljenje, zmrzlinsko odporni ter imajo povečano odpornost na prodor vode (PVII).

 
V sodelovanju z betonarno Bordax lahko izdelamo tudi izdelke iz belega betona ali pa v iz izbranih agregatov in peskov različnih barv.
 
Osnovna betonska površina je zaglajena. Večinoma pa se naši kupci odločajo za brušeno, prano ali štokano površino. 
 
Bistvena prednost naših izdelkov pred klasično betonirano škarpo na licu mesta je naslednja:
  • krajši čas izdelave na terenu, saj se montažne elemente na gradbišče pripelje že obdelane in tako odpade zamudno opaženje in betoniranje na licu mesta
  • bistveno večja kvaliteta izdelkov, saj so elementi izdelani na jeklenih vibracijskih mizah
  • vsi izdelki so izdelani iz betona ki je odporen na sol, zmrzal, vodoneprepustni
  • manjši prostor za manipulacijo, kar je v Sloveniji zelo dobrodošlo glede na pregovorno dobro sosedske odnose, saj temelji naših ograj ne posegajo v sosednja zemljišča
  • nižja cena napram klasičnim škarpam v kolikor upoštevate vse zgoraj omenjeno

 

Še nekaj slikovnega gradiva za boljšo predstavo:

1. priprava mize:

izdelva betonske ograje 002

2. priprava opaža:

izdelva betonske ograje 005

3. Armatura, ki drži beton skupaj:

izdelva betonske ograje 008

 

4. Polnjenje mize z betonom in sušenje:

 izdelva betonske ograje 017

5. Dvig in odstranitev opaža, končna obdelava:

izdelva betonske ograje 018

6. Betonski element za obdelavo:

izdelva betonske ograje 023

7. Končni izgled:

izdelva betonske ograje 022