V Ljubljani smo uredili vrt med dvema parcelama z brušeno montažno betonsko ograjo. Montažna betonska ograja je fino brušena. Zaradi minimalnih temeljev tudi nismo preveč posegali v obstoječe vrtičke.

Več na: +386 (41) 625 196 - Rok

Svetujemo Vam da betonske izdelke (betonske montažne ograje, mize, stopnice in ostalo betonsko galanterijo)  zaščitimo s proizvodi Protectosil proizvajalca Evonik Resource Efficiency GmbH. Proizvodov za zaščito je več, s podjetjem Chemcolor Sevnica d.o.o., ki trži omenjene proizvode in skrbi za tehnično podporo. Uporabo Protectosil BHN svetujemo v kombinaciji z Protectosil SC concetrat in Protectosil Antigrafiti.

Preberi več

Ograjni element je izdelan iz specialnega betona trdnostnega razreda C30/37 ki se uporablja za vidne konstrukcije, tako da so vsi izdelki iz omenjenega betona odporni na soljenje, zmrzlinsko odporni ter imajo povečano odpornost na prodor vode (PVII).

 
V sodelovanju z betonarno Bordax lahko izdelamo tudi izdelke iz belega betona ali pa v iz izbranih agregatov in peskov različnih barv.
 
Osnovna betonska površina je zaglajena. Večinoma pa se naši kupci odločajo za brušeno, prano ali štokano površino. 
 
Bistvena prednost naših izdelkov pred klasično betonirano škarpo na licu mesta je naslednja:
  • krajši čas izdelave na terenu, saj se montažne elemente na gradbišče pripelje že obdelane in tako odpade zamudno opaženje in betoniranje na licu mesta
  • bistveno večja kvaliteta izdelkov, saj so elementi izdelani na jeklenih vibracijskih mizah
  • vsi izdelki so izdelani iz betona ki je odporen na sol, zmrzal, vodoneprepustni
  • manjši prostor za manipulacijo, kar je v Sloveniji zelo dobrodošlo glede na pregovorno dobro sosedske odnose, saj temelji naših ograj ne posegajo v sosednja zemljišča
  • nižja cena napram klasičnim škarpam v kolikor upoštevate vse zgoraj omenjeno

 

Še nekaj slikovnega gradiva za boljšo predstavo:

1. priprava mize:

izdelva betonske ograje 002

2. priprava opaža:

izdelva betonske ograje 005

3. Armatura, ki drži beton skupaj:

izdelva betonske ograje 008

 

4. Polnjenje mize z betonom in sušenje:

 izdelva betonske ograje 017

5. Dvig in odstranitev opaža, končna obdelava:

izdelva betonske ograje 018

6. Betonski element za obdelavo:

izdelva betonske ograje 023

7. Končni izgled:

izdelva betonske ograje 022

Ostali vzorci

Betonske ograje je možno naročiti tudi v drugih obdelanih vzorcih. Slike izvedenih izdelkov objavimo v kratkem.

Lahko pa skupaj z ograjo pridobite še vidno hišno številko, ki je bila do sedaj vedno zakrita.

ograja5

Koristne pravne informacije

Ograje, ki jih postavimo okrog doma, so običajno namenjene omejevanju dostopa tujih oseb na parcelo, dvorišče ali vrt in s tem zagotavljanju zasebnosti. Kakšno ograjo lahko postavimo in katera dovoljenja potrebujemo zanjo, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor.

Za ograjo, ki jo gradimo hkrati s hišo in je torej predvidena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za hišo, ni treba pridobivati ne lokacijske informacije ne posebnega gradbenega dovoljenja. Postavitev ograje je namreč ena od faz gradnje hiše in ograja v tem primeru ni objekt, ki se gradi samostojno. Seveda mora biti ta natanko takšna in mora stati natanko tam, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.

Ograja, ki jo nameravamo postaviti okrog hiše, v kateri že živimo, je v zakonu o graditvi objektov predvidena kot pomožni objekt in sodi med enostavne objekte, za katere običajno zadostuje lokacijska informacija. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je v lokacijski informaciji vidno, da je gradnja v skladu z občinskim izvedbenim prostorskim aktom, njena velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč pa so v skladu z občinskimi predpisi. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi določbe zakona o graditvi objektov, po katerih mora biti ograja najmanj pol metra oddaljena od meje sosednjega zemljišča, njena konstrukcija pa ne sme posegati v sosednje zemljišče, če ni določeno drugače z občinskimi predpisi.7

Vir: http://www.deloindom.si/ni-vseeno-kdaj-postavimo-ograjo

Mnenja in ideje...

dekorativna policka

Terac betonski izdelki

Iz montažnih betonskih elementov vam uredimo dekorativne detajle
GPKB
Sample image

Marka betona C30/37

Trdnostni razred betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh izražena v N/mm².
wikipedia
Sample image

Stopnice iz betona

Ta bo pa trda.
wikipedia
Sample image

Gradimo v Ljubljani

Na Rudniku bo kmalu zrasla nova ograja
wikipedia

Partner: Chemcolor

chemcolor

Najboljša zaščita betona Protectosil BHN in protectosil SC concentrat

Instagram

Sledite nam na Instagramu:

https://www.instagram.com/gp_kb_gradbenistvo/