V sklopu ureditve mestnega jedra v Novem mestu smo izvedli več klopi iz brušenega betona. Z betonskimi prefabrikati uredili Komeljev trg. Iz brušenega betona smo izvedli oblikovnike - betonske klade nepravilnih oblik, stopnice ter betonske plošče iz pranega betona.

Če bi želeli enake ali vsaj podobne: Rok Krhin

V starem delu Krškega smo postavili več ovir ki preprečujejo vožnjo in parkiranje na pločnikih. Ovire so izdelane iz belega in sivega brušenega betona. Vsa korita so zasajena z različnimi rastilinami

Za več informacij nas kontaktirajte: Rok Krhin

V naši delavnici izdelujemo prane betonske plošče po meri. Plošče so poljubnih dimenzij izdelane z izbranim peskom in armirane z pocinkano armaturo ki jim podaljša življensko dobo. Na sliki je prikazana izdelava pranih plošč za objekt prenova Plečnikovih poslovilnih vežic na ljubljanskih Žalah.

Če ga potrebujete nas kontaktirajte: Rok Krhin

V Novem mestu kot podizvajalci podetja CGP d.d. izvajamo prenovo mestnega jedra in sicer izvajamo prane betone iz rečnega agregata. Na površini mrazo in sole odpornega betona je lepo viden savski prod.

Za več informacij nas kontaktirajte: Rok Krhin

V Novem mestu kot podizvajalci podjetja CGP d.d. izvajamo prane betonske površine v sklopu prenove mestnega jedra. Beton sestavljen iz savskega prodca, sivega cementa in dodatkov ki izboljšajo lastnosti betona in podaljšajo njegovo življensko dobo.smo vgradili, zagladili ter kasneje opravili.

Ostali vzorci

Betonske ograje je možno naročiti tudi v drugih obdelanih vzorcih. Slike izvedenih izdelkov objavimo v kratkem.

Lahko pa skupaj z ograjo pridobite še vidno hišno številko, ki je bila do sedaj vedno zakrita.

ograja5

Koristne pravne informacije

Ograje, ki jih postavimo okrog doma, so običajno namenjene omejevanju dostopa tujih oseb na parcelo, dvorišče ali vrt in s tem zagotavljanju zasebnosti. Kakšno ograjo lahko postavimo in katera dovoljenja potrebujemo zanjo, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor.

Za ograjo, ki jo gradimo hkrati s hišo in je torej predvidena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za hišo, ni treba pridobivati ne lokacijske informacije ne posebnega gradbenega dovoljenja. Postavitev ograje je namreč ena od faz gradnje hiše in ograja v tem primeru ni objekt, ki se gradi samostojno. Seveda mora biti ta natanko takšna in mora stati natanko tam, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.

Ograja, ki jo nameravamo postaviti okrog hiše, v kateri že živimo, je v zakonu o graditvi objektov predvidena kot pomožni objekt in sodi med enostavne objekte, za katere običajno zadostuje lokacijska informacija. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je v lokacijski informaciji vidno, da je gradnja v skladu z občinskim izvedbenim prostorskim aktom, njena velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč pa so v skladu z občinskimi predpisi. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi določbe zakona o graditvi objektov, po katerih mora biti ograja najmanj pol metra oddaljena od meje sosednjega zemljišča, njena konstrukcija pa ne sme posegati v sosednje zemljišče, če ni določeno drugače z občinskimi predpisi.7

Vir: http://www.deloindom.si/ni-vseeno-kdaj-postavimo-ograjo

Mnenja in ideje...

dekorativna policka

Terac betonski izdelki

Iz montažnih betonskih elementov vam uredimo dekorativne detajle
GPKB
Sample image

Marka betona C30/37

Trdnostni razred betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh izražena v N/mm².
wikipedia
Sample image

Stopnice iz betona

Ta bo pa trda.
wikipedia
Sample image

Gradimo v Ljubljani

Na Rudniku bo kmalu zrasla nova ograja
wikipedia

Partner: Chemcolor

chemcolor

Najboljša zaščita betona Protectosil BHN in protectosil SC concentrat

Instagram

Sledite nam na Instagramu:

https://www.instagram.com/gp_kb_gradbenistvo/